banklogo
Trụ sở văn phòng:
Cantavil An Phú, Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, TP HCM
Gửi email đến:
webmaster@tenmiencuaban.com
ĐĂNG KÝ NGAY

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống ETAX (thuedientu.gdt.gov.vn)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ETAX (thuedientu.gdt.gov.vn)


Bắt đầu từ 8h ngày 06/05/2019 lại có thêm 15 tỉnh trong đó có Hà Nội nâng tổng con số 45 tỉnh chuyển sang hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.
Cách thức đăng nhập khi chuyển đổi sang hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn như sau:
Có 2 dạng tài khoản đăng nhập:Tài khoản : MST-ql ( Ví dụ : 0108133333-ql) 
Mật khẩu: là mật khẩu tài khoản nộp thuế điện tử cũ tại web: nopthue.gdt.gov.vn chuyển sang.
Chức năng: Khai thuế, Hoàn thuế, Nộp thuế, Tra cứu, Quản lý và phân quyền tài khoản, Hỏi đáp. ( Đầy đủ chức năng)

Tài khoản : MST (Ví dụ : 010813333)
Mật khẩu: là mật khẩu tài khoản nộp tờ khai tại web : nhantokhai.gdt.gov.vn chuyển sang
Chức năng : Khai thuế, Hoàn thuế, Tra cứu, Hỏi đáp.


——
Lưu ý: Hai dạng tài khoản đăng nhập có chức năng khác nhau. 
Tài khoản MST-ql : đầy đủ chức năng ( nhớ mật khẩu này là đủ 
Tài khoản MST : hạn chế không nộp được tiền thuế, không cập nhật thay đổi được thông tin.